Het ION is een netwerkorganisatie, die zich ten doel stelt om MKB-bedrijven in de industriële sector te ondersteunen in het versterken van hun concurrentiepositie Het ION doet dit door middel van het innoveren en verbeteren van primaire en secundaire bedrijfsprocessen Het ION richt zich op het MKB in de industriële sector in de regio Zuidoost–Brabant Het ION beschikt over een collectief van hoogopgeleide professionals, met ieder voor zich een ruime ervaring in de industrie Deze kennis en ervaring sluiten naadloos aan op de processen en ontwikkelingen die zich vandaag de dag binnen het MKB voordoen Het ION kan deze professionals voor u inzetten, op innovatie- en verbeterprojecten op het gebied van organisatie, verkoop, productie, logistiek, kwaliteit, administratie, ontwikkeling, enz. Recent uitgvoerde opdrachten op het gebied van: RI&E’s (Arbobeleid), strategie ontwikkeling, Lean/Six Sigma projecten   Heeft u de ambitie om te innoveren of te verbeteren en heeft u onvoldoende menskracht of aanvullende kennis beschikbaar? Dan willen de specialisten van het ION u daarbij helpen! Neem contact met ons op voor een afspraak: info@ion-zobrabant.nl Mobiel: 06 - 41 58 50 36